Projekt dla naszych uczniów pt. Praktyka czyni mistrza ...

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie rozpoczęła się  rekrutacja do projektu „Praktyka czyni mistrza - specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5.
Plakat na temat projektu: zobacz / Informacja o projekcie: zobacz

W ramach projektu oferujemy: zajęcia specjalistyczne dla 32 uczniów Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego w zakresie: grafiki komputerowej, procesów logistycznych z elementami obsługi klienta, wiedzy barmańskiej i kelnerskiej. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas 1 - 3 z kierunków kształcenia odpowiadającym zajęciom specjalistycznym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia roku szkolnego poprzedzającego udział w projekcie. Zajęcia każdego z kursów odbywać się będą od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy projektu deklarują się uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych, wyjazdach studyjnych oraz miesięcznych stażach zawodowych.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UCZNIÓW I UCZENNICE 
Termin naboru uczestników: 06 - 22.09.2016 r.