Zagraniczne staże zawodowe 2016

Uczniowie Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego w Bełchatowie w dniach 06-26.11.2016r. odbywają zagraniczne staże zawodowe we Frankfurcie nad Odrą.

W ramach I edycji projektu "Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.

Stażyści zdobywają nową wiedzę i umiejętności w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.