Harmonogram szkoleń II edycja projektu "Europejskie kwalifikacje normą XXIw.

Harmonogram szkoleń przygotowujących do wyjazdu na staże zagraniczne w ramach II edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.

1.  Szkolenia z doradcą zawodowym (Anna Nowicka):
•    01.04.2017r. - od godz. 9.00 (7h)
•    08.04.2017r. - od godz. 9.00 (7h)
•    18.04.2017r. - od godz. 9.00 (6h)
miejsce szkolenia: ZSP nr 4 w Bełchatowie

2. Szkolenie językowe (Wojciech Świątek):
•    04.03.2017r. - od godz. 9.00 (6h)
•    18.03.2017r. -  od godz. 9.00 (7h)
•    25.03.2017r. - od godz. 9.00 (7h)
•    13.04.2017r. - od godz. 9.00 (6h)
miejsce szkolenia: ZSP w Zelowie

3. Szkolenie pedagogiczno – kulturowe (Anna Kilańczyk):
•    11.03.2017r. - od godz. 9.00 (5h)
•    22.04.2017r. - od godz. 9.00 (5h)
miejsce szkolenia: ZSP nr 4 w Bełchatowie

 

 

 

Zakończono rekrutację do projektu unijnego

W ZSP Nr 4 w Bełchatowie zakończyła się rekrutacja do II edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w.– zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków EFS na zasadach Programu Erasmus+.
Spośród osób, które złożyły stosowne formularze Komisja Rekrutacyjna w dniu 22.02.2017r. wyłoniła 8 uczniów (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych) - uczestników projektu.
 
W załączeniu lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - pobierz

Rekrutacja do II edycji projektu

 W ZSP nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Jeśli jesteś uczniem technikum budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie albo uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, czy też uczniem technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie zgłoś chęć udziału w projekcie.
W ramach projektu oferujemy 21 dniowe zagraniczne staże zawodowe związane z kierunkiem kształcenia w Internationaler Bund w Frankfurcie nad Odrą. Ponadto uczestnik projektu przed wyjazdem zostanie przeszkolony w zakresie branżowego języka niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz szkolenia kulturowo-pedagogicznego.
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas I-III z kierunków kształcenia odpowiadającym stażom zawodowym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z pierszwego okresu bierzacego roku szkolnego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego. Średnie dotyczą semestru poprzedzającego udział w projekcie.
TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW: 06-17.02.2017 r.

Czytaj więcej: Rekrutacja do II edycji projektu

Zagraniczne staże zawodowe 2016

Uczniowie Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego w Bełchatowie w dniach 06-26.11.2016r. odbywają zagraniczne staże zawodowe we Frankfurcie nad Odrą.

W ramach I edycji projektu "Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.

Stażyści zdobywają nową wiedzę i umiejętności w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Czytaj więcej: Zagraniczne staże zawodowe 2016

Zakończono rekrutację do projektu unijnego

W ZSP Nr 4 w Bełchatowie zakończyła się rekrutacja do I edycji projektu " Europejskie kwalifikacje norm XXI wieku zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Czytaj więcej: Zakończono rekrutację do projektu unijnego

Projekt unijny

W ZSP Nr 4 w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu

„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Rekrutacja Erasmus - pobierz
Formularz zgłoszeniowy Erasmus - pobierz