2hf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia B_ 306 matematyka AS 315 w.w f. UFp-2/2 Ga p.f2 p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1 o.kon.Hp-1/2 MP kons
2 8:55- 9:40 Wych f #w4 Język niemie WC 120 org pr w Ht-1/2 Go 108
w.w f. UFp-2/2 Ga p.f2
org pr w Ht-1/2 Go 108
p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1
Język angiel RF 106
3 9:50-10:35 p.d.p.h. Ht-1/2 AB 207
r_chemia-2/2 MB 314
u.ż. w h. Ht-1/2 Go 108
w.w. UFt-2/2 AR 406
zaj. z wych. Kj 107 d.r. Ht-1/2 Kj 107
p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1
r_angielski RF 106
4 10:45-11:30 przedsięb. B_ 306 o.kon.Hp-1/2 MP kons
p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1
ob inf w Hp-1/2 DW 415
p.f. UFt-2/2 AK 122
Język angiel RF 106 j.polski DE 201
5 11:45-12:30 j.polski DE 201 p.d.p.h. Ht-1/2 AB 207
p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1
Wych f #w4 religiaetyka KS 401 t.p. w h. Hp-1/2 Kj 107
p.f. UFt-2/2 AK 122
6 12:35-13:20 e_dla_bezp JW 319 mar usł h Ht-1/2 AB 207
p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1
Wych f #w4 t.p. w h. Hp-1/2 Kj 107
t.f. UFt-2/2 AK 122
t.p. w h. Hp-1/2 Kj 107
t.f. UFt-2/2 AK 122
7 13:25-14:10 ob inf w Hp-1/2 DW 415
t.f. UFt-2/2 AK 122
r_geografia-1/2 Kj 107
p.f.is.f.UFp-2/2 GB p.f1
j.a. w h. H-1/2 RF 106
t.f. UFt-2/2 AK 122
j.polski DE 201 Język niemie WC 120
8 14:15-15:00 religiaetyka KS 401 t.f. UFt-2/2 AK 122 d.r. Ht-1/2 Kj 107 matematyka AS 315 d.r. Ht-1/2 Kj 107
Obowiązuje od: 30.10.2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum