2lr
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 p.p.i d. Lp-1/2 PJ 202
o.s.r.Rp-2/2 SA 415
l.z.i p. Lp-1/2 MK 208
m.w dz.r. Rt-2/2 DW 420
l.z.i p. Lp-1/2 MK 208   j.polski DE 201
2 8:55- 9:40 zaj. z wych. MK 208 e_dla_bezp JW 319 matematyka MB 314 Język niemie-2/2 118 r_angielski-1/2 MN 113
j.n.w d.r.R-2/2 WC 120
3 9:50-10:35 Wych f #w3 j.n.w l. L-1/2 118
o.s.r.Rp-2/2 SA 415
l.z.i p. Lp-1/2 MK 208
o.s.r.Rp-2/2 SA 415
Język angiel-1/2 MN 113
o. i t.r.Rt-2/2 DW 420
u.t-s. Lp-1/2 MK 208
e.p.e.i p.Rt-2/2 AB 207
4 10:45-11:30 u.t-s. Lp-1/2 MK 208
s. w r.Rt-2/2 DW 420
Język niemie-1/2 118
Język angiel-2/2 WE 101
j.polski DE 201 j.n.w l. L-1/2 118
r_angielski-2/2 WE 101
Wych f #w3
5 11:45-12:30 Język angiel-1/2 MN 113
Język niemie-2/2 118
p.p.i d. Lp-1/2 PJ 202
p.k.r.Rp-2/2 JK 305
Język niemie-1/2 118
p.k.r.Rp-2/2 JK 305
u.t-s. Lp-1/2 MK 208
p.k.r.Rp-2/2 JK 305
Wych f #w3
6 12:35-13:20 j.polski DE 201 l.z.i p. Lp-1/2 MK 208
o.s.r.Rp-2/2 SA 415
przedsięb. DW 420 matematyka MB 314 p.t. w l. Lt-1/2 PJ 202
d.g. w r. Rt-2/2 MK 208
7 13:25-14:10 religiaetyka KS 401 r_geografia AR 406 religiaetyka KS 401 u.t-s. Lp-1/2 MK 208
o.s.r.Rp-2/2 SA 415
u.t-s. Lp-1/2 MK 208
o. i t.r.Rt-2/2 DW 420
8 14:15-15:00   p.t. w l. Lt-1/2 PJ 202
Język angiel-2/2 WE 101
j.n.w l. L-1/2 118
m.w dz.r. Rt-2/2 DW 420
historia PL 216 p.p.i d. Lp-1/2 PJ 202
o.s.r.Rp-2/2 SA 415
Obowiązuje od: 30.10.2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum