Rekrutacja 2017/2018

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Prezentacja kierunków kształcenia.

Nabór do szkoły prowadzony jest elektronicznie.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNO - HOTELARSKIE

Zawód/Przedmioty rozszerzone

 

Technik ekonomista - język polski, matematyka

Technik geodeta - język polski, matematyka

Technik hotelarstwa - geografia, język angielski

Technik logistyk - geografia, język angielski

Technik organizacji reklamy - geografia, język angielski

Technik usług fryzjerskich - chemia, język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski

 

Nauka w technikum trwa 4 lata. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego

odbywają się w pracowniach szkolnych, zaś  miesięczne praktyki zawodowe

u pracodawców. Młodzież uczy się języka zawodowego angielskiego lub niemieckiego w danej branży.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

Zawód/Języki obce

 

Fryzjer - język rosyjski, język angielski we fryzjerstwie

Kucharz - język rosyjski, język angielski w gastronomii

Sprzedawca - język rosyjski, język angielski w działalności handlowej

 

Nauka zawodu trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych oraz na podstawie umów zawartych między uczniem a pracodawcą w zakładach pracy. Uczniowie posiadają status „młodocianego pracownika”.
W dalszej perspektywie mogą podjąć kształcenie w 2- letniej szkole branżowej II stopnia, zdobywając wykształcenie średnie i dyplom technika.