Dziennik elektroniczny

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w ZSP nr 4 - pobierz

 

Oświadczenie rodzica o odbyciu przeszkolenia w zakresie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSP nr 4 - załącznik nr 1

 

Oświadczenie rodzica o woli usprawiedliwiania nieobecności dziecka droga elektroniczną - załącznik nr 2

 

Zgoda na publikowanie informacji z dziennika elektronicznego na "Witrynie dla rodziców" - załącznik nr 3

 

Karta lekcyjna (na wypadek awarii) - załącznik nr 4

 

Procedura wprowadzania danych do dziennika elektronicznego - załącznik nr 5