Moja wymarzona ekopracownia - DZIĘKUJEMY !!!

„Zaplanowanie i utworzenie nowej pracowni biologiczno - ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie”  to zadanie, które Powiat Bełchatowski zrealizował  w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia”.  Zadanie współfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl), a w ramach dofinansowania, które wyniosło 31.795,91 zł pracownia w ZSP nr 4 w Bełchatowie zyskała:  1) pomoce dydaktyczne,  2) sprzęt audio video, komputerowy oraz wyposażono pracownię m.in. w biurko nauczycielskie, krzesła, stoliki, gabloty, szafy itp. Wkład własny w kwocie 7.000,00 zł pokrył koszty związane z pracami remontowymi sali. W przystosowanej i unowocześnionej ekopracowni będą realizowane działania służące podniesieniu wiedzy z zakresu ochrony wód oraz kształtowane będzie poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Realizacja założonych zadań przyczyni się do rozwijania aktywności badawczej wśród młodzieży i będzie inspiracją do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska.

DZIĘKUJEMY !!!  - społeczność ZSP nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie