Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe ...

Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się 29.08.2014r.  (na parterze, sala historyczna) – od godz. 13:00 według następującego harmonogramu:


12:45 – klasa 4a (R. Kończak
13:00 – klasa 4h (E.Wolska)
13:15 – klasa 4g (T.Owczarek)
13:30 – klasa 4f (B.Szymczyk)
13:45 – klasa 4l (A.Woźniak)
14:00 – klasa 4lf (A. Różycka)
14:15 – klasa 4u (M.Stanowska)
14:30 – klasa 2l (I. Wojciechowska)

Prosimy o osobisty odbiór dyplomu. W innych terminach dyplomy należy odbierać w sekretariacie szkoły (wymagany dowód osobisty).