Egzaminy poprawkowe dla uczniów naszej szkoły ...

 Egzaminy poprawkowe dla  uczniów odbędą się 25.08.2014 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 z matematyki oraz o godz. 11.00
z języka angielskiego oraz języka polskiego.

 

Egzaminy w części pisemnej odbędą się w sali konferencyjnej. Egzaminy w części ustnej odbędą się w salach egzaminacyjnych. Listy zdających umieszczone są na tablicy ogłoszeń przy sali konferencyjnej oraz znajdują się w sekretariacie szkoły.