Komunikat o egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym ...

Maturzyści uprawnieni do egzaminu w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18 procedur) do dnia 04 lipca 2014 r. ---- /WAŻNE INFORMACJE PONIŻEJ/ ----


PISEMNY EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM
ODBĘDZIE SIĘ 26.08.2014 r. (WTOREK) - godz. 9.00


Zdający egzaminy pisemne proszeni są o zgłoszenie się ok. godz. 8.15. Wejście do sal egzaminacyjnych za okazaniem dowodu osobistego. Listy zdających umieszczone są na tablicy ogłoszeń dla maturzystów przy sali konferencyjnej oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.