Dzień Przedsiębiorczości w naszej szkole ...

„Dzień przedsiębiorczości" organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Cele projektu: złączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży, zbudowanie dobrych relacji między szkołą a miejscem pracy, uświadomienie młodym ludziom konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy, szerzenie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. 

Młodzież z klasy 3f, 2af, 1ad będzie odbywała jednodniową praktykę w: Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie, Zakładzie Fryzjerskim „ Basia”, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Klubie Pracy OHP oraz Ochotniczym Hufcu Pracy. Szkolnym koordynatorem jest Pani Małgorzata Świątek.