Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifiklacje zawodowe ...

Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się  30.08.2013r. (w piątek, na świetlicy) – od godz. 12:00 według następującego harmonogramu:

12:00 – klasa 4 F1 (A. Dorosławska), 4 F2 (A. Kłysik)
12:20 – klasa 4 G1 (T. Owczarek), 4 HG, 4 U1 (L. Klaczyńska)


12:40 – klasa 4 H1 (S. Brocka)
12:50 – klasa 4 S1 (M. Świątek)
13:00 – klasa 4 T1 (W. Cieślik)
13:10 – klasa 4 L1 (A. Szymczyk-Mika), 4 L2 (D. Wagner)
13:30 – klasa 2ks (M. Pawlak)

Prosimy o osobisty odbiór dyplomu.
W innych terminach dyplomy należy odbierać w sekretariacie szkoły.