LO (innowacja pedagogiczna) - agent celny / bezpieczeństwo wewnętrze ...Praca agenta celnego polega na organizowaniu odpraw celnych oraz na reprezentowaniu klientów przed organami celnymi, zaś agenta bezpieczeństwa wewnętrznego związana jest z bezpieczeństwem państwa. Perspektywy zawodowe: absolwent tej klasy po uzupełnieniu wykształcenia może znaleźć pracę w agencjach celnych, na lotnisku, składzie celnym, wolnym obszarze celnym, na policji, w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego, obronie cywilnej, straży pożarnej i biurze ochrony rządu.