EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Absolwenci uprawnieni do egzaminu w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_ N / załącznik7b_S ) do dnia 10 lipca 2018r.

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM ODBĘDZIE SIĘ 21.08.2018 r. (WTOREK) - godz. 9. 00

Zdający egzaminy pisemne proszeni są o zgłoszenie się ok. godz. 8.15.

Wejście do sal egzaminacyjnych za okazaniem dowodu osobistego.

Uwaga Maturzyści !!!

        ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH  ODBĘDZIE SIĘ 03 LIPCA 2018R. (WTOREK) W SALI KONFERENCYJNEJ OD GODZ. 12.00         WG HARMONOGRAMU.

Lp.

                    Klasa

                  Godz.

 

   1.

               4ad

            12.00

   2.

               4g1

            12.15

   3.

               4g2

            12.30

   4.

               4hf 

            12.45

   5.

               4lr

            13.00

 

Absolwenci z lat ubiegłych proszeni są o odbiór świadectw od godz. 13.30               w sekretariacie szkoły.

UWAGA!

              EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW ZSP 4

 

29.08.2018r. (ŚRODA) – godz. 9.00 - MATEMATYKA,

                                                          JĘZYK NIEMIECKI,

                                                          ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

 

                                         godz. 12.00 - JĘZYK POLSKI,

                                                             JĘZYK ANGIELSKI,

                                                             WYCHOWANIE FIZYCZNE

                                                        

 

Egzaminy w części pisemnej odbędą się w sali konferencyjnej.

Egzaminy w części ustnej odbędą się w salach egzaminacyjnych na III piętrze.

Listy zdających znajdują się w sekretariacie szkoły.

Przygotowany dla uczniów zakres materiału z poszczególnych przedmiotów znajduje się w sekretariacie szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

                  

Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w życiu każdej szkoły. Podsumowaliśmy wyniki całorocznej pracy i sporządziliśmy bilans naszych sukcesów. Życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Galeria zdjęć 

„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” - uroczyste podsumowanie projektu

     

22 czerwca 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie odbyło się uroczyste podsumowanie trzech edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Erasmus+. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Sekretarz Powiatu Bełchatowskiego – Pani Elżbieta Naturalna, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych – Pan Łukasz Borowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pan Edward Olszewski.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej: „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół...

UWAGA!

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22.06.2018r o godz. 10:00 w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.

Bezpieczne wakacje

Szkolny Turniej Koszykówki Chłopców

W miesiącach maj -czerwiec w ZSP nr 4 w Bełchatowie odbył się
Szkolny Turniej Koszykówki Chłopców.
Zwyciężyła reprezentacja klas 2lr,2fk, drugie miejsce zajęła drużyna  z klas 3d,3g,
a trzecie reprezentacja klas 3lr,3fk. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju został Wiktor Szczęsny 37pkt. z klasy 2lr.

Gratulujemy!!!!

Dzień Ziemii

W dniu 15.06.2018r.  nasza szkoła brała udział w obchodach Dnia Ziemi

Głównym Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi jest „Parada Wolności dla Ziemi”. Placówki oświatowe idąc ulicami miasta i niosąc transparenty   głoszą hasła dotyczące ekologii i  zwracające uwagę na problem braku poszanowania  człowieka dla naszej planety. Przygotowaliśmy stoiska na których prezentowaliśmy prace konkursowe w zakresie ekologii w tym pomysły na wykorzystanie surowców wtórnych oraz prace plastyczne.
Do zobaczenia we wrześniu!!!

Opiekunowie: Małgorzata Szewczyk, Małgorzata Świątek

Bezpieczeństwo w sieci

Całoroczne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sieci  przyniosły zamierzony efekt: otrzymaliśmy  prestiżowy certyfikat "Uczeń bezpieczny w sieci"!!!!

UWAGA!!! OD WRZEŚNIA NOWY PROJEKT.

Od września 2018r. w naszej szkole realizowany będzie nowy projekt unijny "Dziś o jutrze - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 4 w Bełchatowie" współfinansowany ze środków EFS.
W ramach tego projektu prowadzone będą profesjonalne kursy i szkolenia:
- kurs wizażu,
- kurs cukierniczy I i II stopnia,
- kurs - operator wózka jezdniowego,
- kurs - zatrudnienie i płace,
- szkolenie z obsługi programu EWMAPA,
uczniowie będą mogli uczestniczyć w płatnych stażach zawodowych.

Serdecznie zapraszamy!!!

Uroczyste podsumowanie realizacji projektu unijnego

22 czerwca 2018 r. o godzinie 11.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie odbędzie się uroczyste podsumowanie realizacji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”.
Na uroczystość zapraszamy uczestników wszystkich trzech edycji projektu.

Harmonogran egzaminów

ETAP PISEMNY

19.06.2018 r

 

Godzina

Kwalifikacja

                   

 Sala

10.00 – 11.00

 

 

A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

                                  

                    

s.2

multimedialna

 

10.00 – 11.00

B.34 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

                                 

215

 

 

 

10.00 – 11.00

T.06 - Sporządzanie potraw i napojów

 

 

 

                                 

           

 s.1

konferencyjna

 

12.00 – 13.00

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

                                 

 207

 

12.00 – 13.00

B.35 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

 

                                

 216

 

12.00 – 13.00

A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.36 - Prowadzenie rachunkowości

 

                                 

 217

 

14.00 – 15.00

 

A. 32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w jednostkach organizacyjnych

A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych

B.36 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

                               

                  

 s.2

multimedialna

 
 

Program Dobry Start

                                                                              

MINISTER

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Rafalska

MINISTER

Edukacji Narodowej

Anna Zalewska

 

   Warszawa, 11 czerwca 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych,
czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dystrybucję dołączonych do listu materiałów informacyjnych. Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start”
i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze działania.  

Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.

 

Z poważaniem

 

 

     Elżbieta Rafalska                                                           Anna Zalewska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki                                 Minister Edukacji Narodowej

             Społecznej

 

 

Dobry Start - plakat

Dobry Start - ulotka

 

Ida Wicemistrzynią Świata!

 

Po raz kolejny sportowe dokonania Idy budzą wielki podziw. Nie zawiodła oczekiwań - zdobyła srebrny medal na VI  Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii juniorek do lat 18 odbywających się w Calgary w Kanadzie. Uzyskała wynik 422,5 kg. To także nowy rekord Polski w kilku kategoriach wiekowych.

Jesteśmy niezwykle dumni i gratulujemy!