Projekt Praktyka Czyni Mistrza

 

 

Uczniowie biorący udział w projekcie pn. „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego w Bełchatowie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają już z zajęć w nowo doposażonych pracowniach.
Pracownia technika organizacji reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie wzbogacona została w dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektor komputerowy z okablowaniem, wielkoformatową drukarkę - ploter oraz wszechstronne oprogramowanie do projektowania graficznego CorelDRAW Graphics Suite X8 i program QuarkXPress, który umożliwia projektowanie wszelkiego rodzaju materiałów drukowanych, edycję grafiki z możliwością użycia tzw. "nieniszczących filtrów" czy oferuje narzędzia do tworzenia zakodowanych graficznie informacji w postaci kodów QR. Urządzenia i programy komputerowe wykorzystywane są do prowadzenia specjalistycznych zajęć z grafiki komputerowej.
Zakup pomocy dydaktycznych w 100% pokryty jest ze środków UE.
Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne są zgodne z katalogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej czyli rekomendowanym wyposażeniem pracowni przygotowanym dla 190 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach. Przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia w naszej szkole.