Komunikat!!!

KOMUNIKAT
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2017 MODEL D

9 stycznia (poniedziałek) 2017 roku
 
godzina 9:00
• technik logistyk - kwalifikacja A.31 - sala 2 (multimedialna)
• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.23 - sala 2 (multimedialna)
• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11 - sala 220
godzina 13:00
• technik logistyk - kwalifikacja A.32 - sala 219
• technik geodeta - kwalifikacja B.36 - sala 220
• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 - sala 1 (konferencyjna)
• technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15 - sala 1 (konferencyjna)
godzina 16:00
• technik logistyk - kwalifikacja A.30 - sala 2 (multimedialna)

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.
Zdający powinni zabrać ze sobą czarny długopis oraz mogą posiadać przybory wymienione                            w komunikacie Dyrektora CKE.


Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2017

12 stycznia (czwartek) 2017 roku
 
godzina 10:00
• technik logistyk - kwalifikacja A.30 - sala 217
• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.23 – sala 217
• technik ekonomista - kwalifikacja A.35 - sala 218
• kucharz - kwalifikacja T.06 – sala 218
• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11 - sala 220
• sprzedawca - kwalifikacja A.18 - sala 220
godzina 12:00
• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 - sala 217
• technik ekonomista - kwalifikacja A.36 - sala 218
• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.19 - sala 219
• technik organizacji reklamy - kwalifikacja A.27 - sala 220
• technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15 - sala 1 (konferencyjna)
godzina 14:00
• technik organizacji reklamy - kwalifikacja A.26 - sala 220
• technik logistyk - kwalifikacja A.32 - sala 218
• technik geodeta - kwalifikacja B.36 - sala 219