Szkoła na dobry start

08.12.2016 roku odbyły się warsztaty z trenerem  projektu SZKOŁA NA DOBRY START”.
Program Start do Kariery to ogólnopolska kampania społeczna, mająca na celu pomoc młodym ludziom w sprawnym wejściu na rynek pracy. W 2016 skupia się na młodych kobietach, uczennicach
 i absolwentkach szkół zawodowych i techników. Koordynatorem z ramienia szkoły był Wojciech Świątek.

W ramach programu „Start do Kariery”,  dla uczennic z klas programowo najwyższych zorganizowane były warsztaty, których celem jest ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom techników i szkół zawodowych w całej Polsce.
Warsztaty prowadziła P. Agnieszka Szefer  najwyższej klasy specjalista z agencji pracy GI Group.*
Realizowane były następujące tematy:
 - tworzenia efektywnego CV
   - szczegółowego planowania kariery
   - kreowania profesjonalnego wizerunku on-line
   - przechodzenia przez rozmowy rekrutacyjne
   - poszukiwania pracy z użyciem social media
   - networkingu
   - dress-code
   - autoprezentacja i wystąpienia publiczne


W ramach programu „Start do Kariery” zostaną zorganizowane wizyty studyjne  - wycieczki  do zakładów pracy, których celem jest praktyczne przedstawienie uczniom jak wygląda praca w danym zawodzie oraz możliwość porozmawiania na temat przebiegu kariery z pracownikami. Wizyty będą odbywały się w firmach specjalizujących w branży pokrewnej z profilem zawodowym naszej szkoły.

Nasza współpraca będzie miała charakter cykliczny. Za rok nowe grupy absolwentów mają szansę na współpracę w ramach certyfikatu „Szkoła na dobry start”,