Certyfikat Dobroczynności

6 grudnia 2016 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Dobroczynności w ramach akcji Dajmy Dzieciom Uśmiech organizowanej przez Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA" oraz Polską Fundację im. Roberta Schumana.