Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ...

Absolwenci uprawnieni do egzaminu w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N / załącznik7b_S) najpóźniej do dnia 12 lipca 2016r.

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM
ODBĘDZIE SIĘ 23.08.2016 r. (WTOREK) - godz. 09. 00.

Zdający egzaminy pisemne proszeni są o zgłoszenie się ok. godz. 8.15. Wejście do sal egzaminacyjnych za okazaniem dowodu osobistego. Listy zdających umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń dla maturzystów przy sali konferencyjnej oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.