Program pomocy dla uczniów "Wyprawka szkolna".

Dyrekcja ZSP nr 4 w Bełchatowie informuje, iż uczniowie, którzy będą w roku  szkolnym 2014/2015 uczęszczać do kl. III, a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Uczniom objętym programem i ich rodzicom przypomina się o konieczności zbierania dowodów zakupu podczas nabywania podręczników i materiałów dydaktycznych. Rachunek musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, symbol klasy, do której będzie uczęszczał w r. szk. 2014/2015, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu. Informujemy, że dochód w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł a dofinansowanie zakupu podręczników może być do kwoty 445 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 4 września 2014 r. (wszelkich informacji udziela i wnioski przyjmuje pedagog szkolny - pokój 209 na II p., tel. 44 632-16-42 wewn. 20 od dnia 01 września 2014 r.

Pliki do pobrania: Załącznik 1 ---- Załącznik 2 ---- Załącznik 3