Ogłoszenie!

        W ramach realizacji projektu "Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego" w szkole odbędą się zajęcia warsztatowe z gastronomii i hotelarstwa prowadzone przez uczestników staży zagranicznych. Zgłoszenia chętnych uczniów do uczestnictwa w zajęciach z określonych kierunków przyjmowane będą w dniach 05 - 12 czerwca 2018r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego (B. Duralska, I. Golik) lub  w sekretariacie szkoły.