„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” - uroczyste podsumowanie projektu

     

22 czerwca 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie odbyło się uroczyste podsumowanie trzech edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Erasmus+. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Sekretarz Powiatu Bełchatowskiego – Pani Elżbieta Naturalna, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych – Pan Łukasz Borowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pan Edward Olszewski.

Galeria zdjęć

Projekt realizowały jednocześnie 3 szkoły dla określonych zawodów:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  technik hotelarstwa,
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie – technik budownictwa
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – technik pojazdów samochodowych.

 

Celem głównym projektu był wzrost poziomu kompetencji zawodowych mających wpływ na podniesienie atrakcyjności na rynku pracy u 75 uczniów szkół zawodowych powiatu bełchatowskiego.

W projekcie udział wzięło:

- 32 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa,

- 23 - technik żywienia i usług gastronomicznych,

- 10 - technik hotelarstwa,

- 10 - technik pojazdów samochodowych.

Staże poprzedzone były etapem przygotowawczym, polegającym na przygotowaniu formalno – organizacyjnym oraz kulturowym (w tym językowym) uczestników wyjazdu zagranicznego. Etap ten poświęcony był z jednej strony formalnemu i organizacyjnemu przygotowaniu wyjazdu, z drugiej strony otwarciu międzykulturowemu uczestników projektu.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w szkoleniach:

- z doradcą zawodowym,

-  językowych,   

- pedagogiczno – kulturowym.

Uczniowie odbyli 21-dniowe staże zawodowe w Inernationaler  Bund we Frankfurcie nad Odrą.

 

Ważnym elementem spotkania podsumowującego było wręczenie przez Panią Elżbietę Naturalną, Pana Łukasza Borowskiego oraz Panią Irminę Wojciechowską – dyrektora ZSP Nr 4 w Bełchatowie certyfikatów tzw. Europass Mobility – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą. Odebrało je 25 uczestników ostatniej edycji.

Uzyskany certyfikat nada europejski charakter procesowi kształcenia w szkołach uczestniczących
w projekcie i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w Polsce jak
i w UE.