Harmonogran egzaminów

ETAP PISEMNY

19.06.2018 r

 

Godzina

Kwalifikacja

                   

 Sala

10.00 – 11.00

 

 

A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

                                  

                    

s.2

multimedialna

 

10.00 – 11.00

B.34 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

                                 

215

 

 

 

10.00 – 11.00

T.06 - Sporządzanie potraw i napojów

 

 

 

                                 

           

 s.1

konferencyjna

 

12.00 – 13.00

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

                                 

 207

 

12.00 – 13.00

B.35 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

 

                                

 216

 

12.00 – 13.00

A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.36 - Prowadzenie rachunkowości

 

                                 

 217

 

14.00 – 15.00

 

A. 32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w jednostkach organizacyjnych

A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych

B.36 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

                               

                  

 s.2

multimedialna