III edycja projektu "Europejskiej kwalifikacjie normą XXI w."

Rozpoczynamy realizacjię III edycjii projektu "Europejskiej kwalifikacjie normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego". W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 5 - technik hotelarstwa (lista w załączeniu). Termin wyjazdu: 04 - 24.03.2018r..
Dla stażystów będą prowadzone szkolenia przygotowujące młodzież do wyjazdu na staże zagraniczne wg załączonego harmonogramu.

Harmonogram - pobierz

Lista uczestników - pobierz