Warsztaty historyczno-patriotyczne

     W dniu 10.01.2018 r. w ZSP Nr 4 odbyły się warsztaty historyczno-patriotyczne, przybliżające uczestnikom Hufca Pracy sylwetkę Józefa Piłsudskiego. Spotkanie miało też na celu uczczenie 150 rocznicy urodzin Marszałka i zapoczątkowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

     Warsztaty poprowadził prezes Związku Piłsudczyków RP - Oddział Ziemi Łódzkiej pan Ryszard Juśkiewicz, który przedstawił także historię Pierwszej Kadrowej. Ogromne zaciekawienie wywołał strój w którym wystąpił prowadzący.

    Dziękujemy pracownikom Hufca Pracy za zorganizowanie interesujących  i pouczających warsztatów dla uczniów naszej szkoły.