Harmonogram przebiegu egzaminów zawodowych

         Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń/luty 2018

 

11 stycznia (czwartek) 2018 roku

godzina 10:00
• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11 - sala 220

• technik ekonomista - kwalifikacja A.35 - sala 218

• kucharz - kwalifikacja T.06 - sala 219

• sprzedawca - kwalifikacja A.18 - sala 219

• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.23 - sala 216

godzina 12:00

• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 - sala 217

• technik organizacji reklamy - kwalifikacja A.27 - sala 206

• technik geodeta - kwalifikacja B.35 - sala 207

• technik ekonomista - kwalifikacja A.36 - sala 207

• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.19 - sala 208

• technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15 - sala konferencyjna

godzina 14:00

• technik geodeta - kwalifikacja B.36 - sala 218

• technik logistyk - kwalifikacja A.32 - sala 220

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń/luty 2018

10 stycznia (środa) 2018 roku – model D

godzina 9:00
• technik logistyk - kwalifikacja A.31 - sala 218

• technik geodeta - kwalifikacja B.35 - sala 207

• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11 - sala 220

• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.23 - sala 216

godzina 13:00

• technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15 - sala konferencyjna

• technik logistyk - kwalifikacja A.32 - sala 220

• technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 - sala 217

• technik geodeta - kwalifikacja B.36 - sala 218

godzina 16:00

• technik logistyk - kwalifikacja A.30 - sala 216

18 stycznia (czwartek) 2018 roku – model DK

godzina 9:00 oraz 15:00
• technik organizacji reklamy - kwalifikacja A.27 - sala 305

• technik ekonomista - kwalifikacja A.36 - sala 415

19 stycznia (piątek) 2018 roku – model DK

godzina 9:00 oraz 15:00
• technik ekonomista - kwalifikacja A.35 - sala 415

20 stycznia (sobota) 2018 roku – model DK

godzina 8:00 oraz 12:00

• technik organizacji reklamy - kwalifikacja A.26 - sala 415

 23 stycznia (wtorek) oraz 24 stycznia (środa) 2018 roku – model W

godzina 9:00 oraz 15:00

• technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.19 - pracownia fryzjerska

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na 1 godzinę przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Na etap pisemny i praktyczny zdający powinni zabrać ze sobą długopis z czarnym wkładem.

 

Na etapie praktycznym mogą posiadać przybory wymienione w komunikacie Dyrektora CKE -  pobierz