II Ogólnopolski Próbny Egzamin - kwalifikacja A.23

W dniach 29-30.11.2017r w ZSP 4 w Bełchatowie przeprowadzono II Ogólnopolski Egzamin Próbny dla zawodu technik ekonomista z kwalifikacji A.23 - Prowadzenie rachunkowości. Organizatorem egzaminu był Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie. Koordynatorem i autorem zadań była pani Barbara Mikutra - Turek.