1 listopada 2017

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły złożyli znicze na grobie Nieznanego Żołnierza.