IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSP nr 4

  

W dniach 16 – 22 października 2017 trwał IX Ogólnopolski Tydzień Kariery 

- coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jej głównym celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw oraz działań

na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

    Do tegorocznej edycji, która odbywa się pod hasłem „Ja na rynku pracy: Moje talenty

i moje kompetencje” włączyło się Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie.

Doradcy poprowadzili warsztaty „Moje kompetencje na rynku pracy”, które wpisują się

w tegoroczną tematykę OTK.

     Punktem kulminacyjnym IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Bełchatowie było

oficjalne podsumowanie konkursu kulinarnego „I Ty możesz zostać Masterchefem!” V edycja” 

dla młodzieży gimnazjalnej powiatu bełchatowskiego, które odbyło się w ramach

Dnia Otwartego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie- 20 października 2017 r.

Informacje: M. Świątek