Wybory do Samorządu Uczniowskiego

   

 

28 września 2017 roku odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego.

Po podliczeniu głosów ustalono skład samorządu:

Karolina Zalejska – przewodnicząca

Angelika Grzelak – z-ca przewodniczącej

Oliwia Jaworska - skarbnik