Targi Pracy 2017

 Wyjście dla klas 4g1, 4g2, opiekun Małgorzata Świątek