II edycji projektu Europejskie kwalifikacje normą XXI w.

8-osobowa grupa uczniów Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego w Bełchatowie w dniach 04 -24.05.2017r. odbywa zagraniczne staże zawodowe we Frankfurcie nad Odrą w ramach II edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+. Stażyści zdobywają nową wiedzę i umiejętności w zawodzie:technik żywienia i usług gastronomicznych.