Dzień Funduszy Europejskich

18 maja 2017 roku w naszej szkole zorganizowano Dzień Funduszy Europejskich przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bełchatowie. W ramach tego omówiono projekt „Równi na rynku pracy”, który realizowany był w latach 2015-2016. Przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie,  przestawił prezentację multimedialną na temat wykorzystania funduszy europejskich na rzecz młodzieży. Podczas spotkania uczniowie mieli także możliwość skorzystania z informacji znajdujących się na stoisku informacyjno-promocyjnym LPI Funduszy

Europejskich. Dla młodzieży zorganizowano zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Gwiezdny Express” poświęconej wiedzy o Unii Europejskiej, która doskonale rozwija wiedzę geograficzną oraz historyczną o Europie. Osoby odpowiedzialne : M. Świątek,A. Langkamer, W. Świątek, P. Langkamer