Zakończenie roku klas programowo najwyższych

Zakończenie roku  klas czwartych.