Komunikat

 

                            Informujemy o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie w roku szkolnym 2016/2017
Dla uczniów Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej dniami wolnymi są02.05.2017r., 04.05.2017r., 05.05.2017r., 08.05.2017r.