Konkurs "Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy 2017"

W dniu 20.04.2017 r. Klaudia Szulc i Natalia Markiewicz uczennice III f/k ZSZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 reprezentowały HP 5-11 w Bełchatowie w XIV edycji wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2017” w zawodzie kucharz. Organizatorem konkursu była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP.

Celem głównym Konkursu jest stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2017 cykl kształcenia, możliwości sprawdzenia poziomu ich przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych,
podnoszenie jakości i efektywności procesu przygotowania zawodowego, monitorowanie poziomu przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaznajamianie przyszłych absolwentów OHP z procedurami i przebiegiem zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych oraz skuteczne motywowanie uczestników.
Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej dziewczęta rozwiązywały test wiedzy zaś w części praktycznej musiały przygotować rosół oraz drugie danie z dostępnych składników. Uczestniczki wykonały rosół z domowym makaronem oraz kluski śląskie z gulaszem i surówką. W efekcie końcowym, zajęły III miejsce, serdecznie gratulujemy!!!