XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne

Już po raz XV gościć będziemy w murach naszej szkoły młodzież klas programowo najwyższych, 

którzy będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą szkół wyższych i szkół policealnych.