Konkurs Języków Obcych Zawodowych

Uwaga konkurs!!!
Zapraszamy językowców – branżowców do wzięcia udziału w Konkursie Języków Obcych Zawodowych- języka angielskiego i języka niemieckiego.

20.03.2017, godz 11.45-12.30 (5. godz. lekcyjna), sala konferencyjna.
Możesz wykazać się umiejętnością tłumaczenia tekstów związanych z Twoim przyszłym zawodem.
Do tegorocznego konkursu zapraszamy uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych.
O szczegóły pytaj: M. Niewiadomska (s.113), L. Klaczyńska (s.126)


Zasady konkursu:

1.    Zadaniem uczestników konkursu jest przetłumaczenie z języka angielskiego/ języka niemieckiego na język polski tekstu branżowego, dotyczącego branży hotelarskiej lub branży gastronomicznej.
2.    Uczestnicy, w trakcie trwania konkursu, mają prawo korzystać ze słownika.
3.    W konkursie może wziąć udział maksymalnie 20 uczniów (po 10 z każdej branży).
4.    Uczestnik, zgłaszając się do konkursu deklaruje wybór języka angielskiego lub języka niemieckiego.
5.    Konkurs trwa jedną godzinę lekcyjną.
6.    Obowiązuje czytelne pismo. Prace nieczytelne nie będą oceniane.
7.    Nagrodzone zostaną osoby, które uzyskają najlepsze wyniki z danej branży i danego języka.