Harmonogram szkoleń II edycja projektu Europejskie kwalifikacje normą XXIw.

Harmonogram szkoleń przygotowujących do wyjazdu na staże zagraniczne w ramach II edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.

1.  Szkolenia z doradcą zawodowym (Anna Nowicka):
•    01.04.2017r. - od godz. 9.00 (7h)
•    08.04.2017r. - od godz. 9.00 (7h)
•    18.04.2017r. - od godz. 9.00 (6h)
miejsce szkolenia: ZSP nr 4 w Bełchatowie

2. Szkolenie językowe (Wojciech Świątek):
•    04.03.2017r. - od godz. 9.00 (6h)
•    18.03.2017r. -  od godz. 9.00 (7h)
•    25.03.2017r. - od godz. 9.00 (7h)
•    13.04.2017r. - od godz. 9.00 (6h)
miejsce szkolenia: ZSP w Zelowie

3. Szkolenie pedagogiczno – kulturowe (Anna Kilańczyk):
•    11.03.2017r. - od godz. 9.00 (5h)
•    22.04.2017r. - od godz. 9.00 (5h)
miejsce szkolenia: ZSP nr 4 w Bełchatowie