Zakończono rekrutację do projektu unijnego

W ZSP Nr 4 w Bełchatowie zakończyła się rekrutacja do II edycji projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w.– zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” finansowanego ze środków EFS na zasadach Programu Erasmus+.
Spośród osób, które złożyły stosowne formularze Komisja Rekrutacyjna w dniu 22.02.2017r. wyłoniła 8 uczniów (zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych) - uczestników projektu.
 
W załączeniu lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - pobierz